เงื่อนไขการขาย

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย accessoi.com ในเว็บไซต์นี้ คำว่า "เรา", "พวกเรา" และ "ของเรา" หมายถึง accessoi.com นำเสนอเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูล เครื่องมือ และบริการทั้งหมดที่มีจากไซต์นี้แก่คุณ ผู้ใช้ โดยมีเงื่อนไขเมื่อคุณยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบาย และประกาศทั้งหมดที่ระบุไว้ที่นี่ ที่นี่ เมื่อเยี่ยมชมไซต์นี้และ/หรือซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา แสดงว่าคุณมีส่วนร่วมใน "บริการ" ของเราและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดต่อไปนี้ ("เงื่อนไขทั่วไปในการขาย", "เงื่อนไขทั่วไปในการขายและการใช้งาน" , "ข้อกำหนด") รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายเพิ่มเติมใดๆ ที่อ้างอิงในที่นี้ และ/หรือไฮเปอร์ลิงก์ไปยัง เงื่อนไขการขายและการใช้งานทั่วไปเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดของไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ใช้ที่เรียกดูไซต์ ซึ่งเป็นผู้ขาย ลูกค้า ผู้ค้า และ/หรือผู้ร่วมให้ข้อมูล โปรดอ่านเงื่อนไขการขายและการใช้งานทั่วไปอย่างละเอียดก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของเรา การเข้าถึงหรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการขายและการใช้งานทั่วไปเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ คุณต้องไม่เข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการที่มีให้ในนั้น หากเงื่อนไขทั่วไปของการขายและการใช้งานเหล่านี้ถือเป็นข้อเสนอ การยอมรับจะจำกัดโดยชัดแจ้งต่อเงื่อนไขทั่วไปของการขายและการใช้งานเหล่านี้ ฟังก์ชันใหม่ทั้งหมดและเครื่องมือใหม่ทั้งหมดที่จะเพิ่มในภายหลังในร้านค้านี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขายและการใช้งานทั่วไปเหล่านี้ด้วย คุณสามารถอ่านเงื่อนไขทั่วไปของการขายและการใช้งานเวอร์ชันล่าสุดได้ทุกเมื่อในหน้านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการขายและการใช้งานเหล่านี้โดยการโพสต์การปรับปรุงและ/หรือการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่ตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ การใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ต่อไปหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ร้านค้าของเราโฮสต์บน Shopify Inc. พวกเขาให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่อนุญาตให้เราขายผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับคุณ

ข้อ 1 – เงื่อนไขการใช้ ร้านค้าออนไลน์ ของเรา การยอมรับเงื่อนไขทั่วไปในการขายและการใช้งานเหล่านี้ คุณประกาศว่าคุณบรรลุนิติภาวะแล้วในประเทศ รัฐ หรือจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ และคุณได้ให้ความยินยอมที่จะอนุญาตให้คุณ ผู้เยาว์ที่ต้องพึ่งพาการใช้เว็บไซต์นี้ การใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งต้องห้าม ในระหว่างการใช้บริการ คุณต้องละเมิดกฎหมายใดๆ ในเขตอำนาจศาลของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์) คุณต้องไม่ส่งเวิร์ม ไวรัส หรือรหัสอื่นใดที่มีลักษณะทำลายล้าง การละเมิดหรือการละเมิดเงื่อนไขการขายและการใช้งานทั่วไปเหล่านี้จะส่งผลให้บริการของคุณสิ้นสุดลงทันที ข้อ 2 – เงื่อนไขทั่วไป เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงบริการของบุคคลใดๆ ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณเข้าใจดีว่าเนื้อหาของคุณ (ไม่รวมข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ) อาจถูกถ่ายโอนโดยไม่เข้ารหัส ซึ่งเกี่ยวข้องกับ (ก) การส่งผ่านเครือข่ายต่างๆ; และ (b) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออุปกรณ์ต่างๆ ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเข้ารหัสเสมอระหว่างการส่งผ่านเครือข่าย คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ หรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการหรือการใช้บริการ หรือการเข้าถึงบริการหรือการติดต่อใด ๆ บนเว็บไซต์ซึ่งให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า จากเรา. หัวเรื่องที่ใช้ในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณ และจะไม่จำกัดหรือส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อ 3 – ความถูกต้อง ความ สมบูรณ์ และความทันสมัยของข้อมูล เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน เนื้อหาในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรเป็นแหล่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียวของคุณสำหรับการตัดสินใจโดยไม่ได้รับการปรึกษาหารือเสียก่อน แหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย หากคุณตัดสินใจที่จะใช้เนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง ไซต์นี้อาจมีข้อมูลก่อนหน้าบางส่วน ข้อมูลก่อนหน้านี้โดยธรรมชาติแล้วไม่เป็นปัจจุบันและจัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาของไซต์นี้ได้ตลอดเวลา แต่เราไม่มีภาระผูกพันในการอัปเดตข้อมูลใด ๆ บนไซต์ของเรา คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในไซต์ของเรา

ข้อ 4 – การปรับเปลี่ยนที่ ทำกับบริการและราคา ตราบใดที่ผลิตภัณฑ์จำนวนมากนำเข้าจากต่างประเทศ (นอกสหภาพยุโรป) ตามคำร้องขอของลูกค้า ราคาของผลิตภัณฑ์ที่ขายผ่านเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตจะแสดงเป็นสกุลเงินยูโรโดยไม่รวมภาษี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีศุลกากร) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น มีการกำหนดอย่างแม่นยำในหน้าคำอธิบายผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังระบุเป็นสกุลเงินยูโรโดยไม่รวมภาษี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีศุลกากร) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในหน้าการสั่งซื้อสินค้า และไม่รวมค่าขนส่งเฉพาะ ราคาของผลิตภัณฑ์ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนำเข้า ภาษีนำเข้า หรือภาษีศุลกากรซึ่งต้องจ่ายเพิ่มเติมและจะเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าทั้งหมดซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบภาษีเหล่านี้ในฐานะผู้รับสินค้า ราคาของผลิตภัณฑ์ไม่รวมค่าบรรจุภัณฑ์ การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การขนส่ง การประกัน และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังที่อยู่ในการจัดส่ง ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกระบวนการสำแดงและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มนำเข้าระหว่างพิธีการทางศุลกากรของผลิตภัณฑ์ เขาอาจถูกขอให้จ่ายภาษีนำเข้า ตราบใดที่ภาษีนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัท จะไม่สามารถขอคืนภาษีนี้ได้ สำหรับสินค้าทั้งหมดที่จัดส่งนอกสหภาพยุโรปและ/หรือ DOM-TOM ราคาจะคำนวณโดยไม่รวมภาษีโดยอัตโนมัติในใบแจ้งหนี้ ภาษีศุลกากรหรือภาษีท้องถิ่นอื่น ๆ หรือภาษีนำเข้าหรือภาษีของรัฐอาจต้องชำระในบางกรณี บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมสิทธิและจำนวนเงินเหล่านี้ พวกเขาจะเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าและเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า (การประกาศ การจ่ายเงินให้กับหน่วยงานที่มีอำนาจ ฯลฯ) บริษัทจึงขอเชิญลูกค้าสอบถามเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้กับหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 5 – ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ถ้ามี) ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างอาจมีจำหน่ายเฉพาะทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของเรา ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้อาจมีจำหน่ายในปริมาณจำกัด และอาจส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนตามนโยบายการคืนสินค้าของเราเท่านั้น เราได้พยายามอย่างดีที่สุดในการแสดงสีและรูปภาพของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในร้านของเราให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแสดงสีของจอภาพคอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกต้อง เราขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่ผูกมัดที่จะจำกัดการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้กับบุคคลใดๆ และในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือเขตอำนาจศาลใดๆ เราอาจใช้สิทธินี้เป็นกรณีไป เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เรานำเสนอ รายละเอียดสินค้าและราคาสินค้าทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดนำเสนอผลิตภัณฑ์เมื่อใดก็ได้ ข้อเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ถือเป็นโมฆะหากกฎหมายห้ามไว้ เราไม่รับประกันว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือสินค้าอื่น ๆ ที่คุณได้รับหรือซื้อจะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณ หรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในบริการจะได้รับการแก้ไข การคุ้มครองผู้ซื้อ: เราจะคืนเงินเต็มจำนวนหากคุณไม่ได้รับสินค้าภายใน 90 วัน (การคุ้มครอง 90 วันจาก accessoi.com

ข้อ 6 – ความถูกต้องของการเรียกเก็บเงินและข้อมูลบัญชี เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อใด ๆ ที่คุณสั่งซื้อกับเรา เราอาจลดหรือยกเลิกปริมาณที่ซื้อต่อคน ต่อครัวเรือน หรือต่อคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ข้อจำกัดเหล่านี้อาจรวมถึงคำสั่งซื้อที่ทำโดยหรือจากบัญชีลูกค้าเดียวกัน บัตรเครดิตเดียวกัน และ/หรือคำสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินและ/หรือที่อยู่จัดส่งเดียวกัน ในกรณีที่เราแก้ไขคำสั่งซื้อหรือหากเรายกเลิก เราอาจพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยติดต่อคุณทางอีเมลและ/หรือที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน/หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในขณะที่ทำการสั่งซื้อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือห้ามคำสั่งซื้อที่อาจดูเหมือนว่ามาจากร้านค้า ผู้ค้าปลีก หรือผู้จัดจำหน่าย ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลคำสั่งซื้อและบัญชีที่เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และถูกต้องสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดที่วางในร้านค้าของเรา คุณตกลงที่จะอัปเดตบัญชีและข้อมูลอื่นๆ ของคุณโดยทันที รวมถึงที่อยู่อีเมล หมายเลขบัตรเครดิต และวันหมดอายุ เพื่อให้เราสามารถทำธุรกรรมและติดต่อคุณได้หากจำเป็น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายการคืนสินค้าของเรา

ข้อ 7 – เครื่องมือ ทางเลือก เราอาจให้คุณเข้าถึงเครื่องมือของบุคคลที่สามซึ่งเราไม่ได้ตรวจสอบ ควบคุม หรือมีอิทธิพล คุณรับทราบและยอมรับว่าเราให้การเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าวบนพื้นฐาน "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" โดยไม่มีการรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขใดๆ และไม่มีการรับรองใดๆ เราจะไม่มีความรับผิดทางกฎหมายที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือเสริมของบุคคลที่สามเหล่านี้ หากคุณใช้เครื่องมือเสริมที่มีให้ผ่านทางไซต์ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงและดุลยพินิจของคุณเอง และคุณควรตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าวที่นำเสนอโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ในอนาคต เราอาจเสนอบริการใหม่และ/หรือคุณสมบัติใหม่บนไซต์ของเรา (รวมถึงเครื่องมือใหม่และทรัพยากรใหม่) ฟังก์ชันใหม่เหล่านี้และบริการใหม่เหล่านี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขทั่วไปของการขายและการใช้งานเหล่านี้ด้วย

ข้อ 8 – ลิงก์ของบุคคลที่สาม เนื้อหา ผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างที่มีให้ผ่านบริการของเราอาจรวมถึงเนื้อหาจากบุคคลที่สาม ลิงก์ของบุคคลที่สามในไซต์นี้อาจนำคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา เราไม่มีหน้าที่ตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้องของเว็บไซต์ดังกล่าว และเราไม่รับประกันหรือรับผิดชอบใดๆ สำหรับเนื้อหา เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่เข้าถึงได้จากหรือจากเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ เราไม่รับผิดชอบต่ออันตรายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้สินค้า บริการ ทรัพยากร เนื้อหา หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ โปรดอ่านนโยบายและแนวทางปฏิบัติของบุคคลที่สามอย่างรอบคอบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจนโยบายเหล่านี้ก่อนทำธุรกรรมใดๆ การร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อกังวล หรือคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามดังกล่าวควรส่งไปยังบุคคลที่สามดังกล่าวโดยตรง

ข้อ 9 – ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อเสนออื่น ๆ จากผู้ใช้ หากคุณส่งเนื้อหาเฉพาะ (เช่น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน) ตามคำร้องขอของเรา หรือหากไม่ได้รับคำขอจากเรา คุณส่งความคิดสร้างสรรค์ คำแนะนำ ข้อเสนอ แผน หรือ เนื้อหาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ ทางอีเมล ทางไปรษณีย์ หรืออื่นๆ (รวมเรียกว่า "ความคิดเห็น") คุณให้สิทธิ์แก่เราเมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีการจำกัด แก้ไข คัดลอก จัดพิมพ์ แจกจ่าย แปล และนำไปใช้อย่างอื่น ในสื่อใด ๆ ความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณส่งถึงเรา เราเป็นและจะไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันใด ๆ (1) ในการรักษาความคิดเห็นใด ๆ ไว้เป็นความลับ; (2) จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้หนึ่งผู้ใดสำหรับความคิดเห็นใด ๆ (3) ตอบกลับความคิดเห็น เราอาจแต่ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบ แก้ไข หรือลบเนื้อหาที่เราเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย น่ารังเกียจ คุกคาม ดูถูก ใส่ร้าย หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร อนาจาร หรือไม่เหมาะสม หรือละเมิดทางปัญญาใดๆ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ทรัพย์สินหรือเงื่อนไขการขายและการใช้งานทั่วไปเหล่านี้ คุณตกลงที่จะเขียนความคิดเห็นที่ไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน การรักษาความลับ บุคลิกภาพ หรือสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือทรัพย์สินอื่นๆ คุณตกลงด้วยว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท ก้าวร้าว หรือลามกอนาจาร และจะไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณต้องไม่ใช้ที่อยู่อีเมลปลอม แสร้งเป็นคนที่คุณไม่ใช่ หรือพยายามทำให้เราและ/หรือบุคคลที่สามเข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของความคิดเห็นใดๆ คุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับความคิดเห็นทั้งหมดที่คุณโพสต์และความถูกต้อง เราไม่รับผิดชอบและปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดสำหรับความคิดเห็นใด ๆ ที่โพสต์โดยคุณหรือบุคคลที่สาม

ข้อ 10 – ข้อมูลส่วนบุคคล การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในร้านค้าของเราอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ส่วนที่ 11 – ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง และการละเว้น บางครั้ง อาจมีข้อมูลบนไซต์ของเราหรือในบริการที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์ ราคา โปรโมชั่น ข้อเสนอ ค่าขนส่งผลิตภัณฑ์ เวลาการส่งมอบ และความพร้อมในการให้บริการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง การละเว้น และการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ หากข้อมูลใด ๆ ในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ไม่ถูกต้อง และสิ่งนี้ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึง หลังจากท่านทำการสั่งซื้อแล้ว) เราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือชี้แจงข้อมูลใด ๆ ในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลราคา ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีการกำหนดวันที่อัปเดตหรือรีเฟรชในบริการหรือบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ เพื่อสรุปว่าข้อมูลในบริการหรือในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ได้รับการแก้ไขหรืออัปเดต

ข้อ 12 – การใช้งานที่ต้องห้าม นอกเหนือจากข้อห้ามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการขายและการใช้งานทั่วไป คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ไซต์หรือเนื้อหาของไซต์: (a) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย; (b) เพื่อชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย; (ค) ละเมิดกฎหมายระดับภูมิภาคหรือกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง จังหวัด หรือรัฐ; (d) เพื่อละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือของบุคคลที่สาม; (จ) ก่อกวน ข่มเหง ดูหมิ่น ทำร้าย ทำให้เสื่อมเสีย ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดก็ตามเนื่องจากเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ อายุ ชาติกำเนิด หรือความพิการ (f) ส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด; (g) เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่น ๆ ที่จะหรือสามารถใช้ในลักษณะที่ทำให้การทำงานหรือการดำเนินงานของบริการหรือเว็บไซต์อิสระหรืออินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเสียหาย; (h) เพื่อรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น; (i) เพื่อสแปม ฟิชชิ่ง จี้โดเมน รีดไถข้อมูลจาก เรียกดู สำรวจหรือสแกนเว็บ (หรือทรัพยากรอื่นใด) (ญ) เพื่อจุดประสงค์ลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม; หรือ (k) เพื่อฝ่าฝืนหรือหลบเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริการของเรา เว็บไซต์อื่นใด หรืออินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการของคุณหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ เนื่องจากละเมิดการใช้งานที่ต้องห้าม

ข้อ 13 – การปฏิเสธการรับประกันและการจำกัดความ รับผิด เราไม่รับประกันหรืออ้างว่าการใช้บริการของเราจะไม่หยุดชะงัก รวดเร็ว ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด เราไม่รับประกันว่าผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้ คุณตกลงว่าในบางครั้งเราอาจลบบริการเป็นระยะเวลาไม่ จำกัด หรือยกเลิกบริการเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า คุณยอมรับโดยชัดแจ้งว่าการใช้บริการหรือการไม่สามารถใช้งานของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว บริการและผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่มีให้กับคุณผ่านบริการนี้ (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งโดยเรา) ให้ไว้บนพื้นฐาน "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" สำหรับการใช้งานของคุณ โดยไม่มีการรับรอง ไม่มีการรับประกันและไม่มีเงื่อนไขใดๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันโดยปริยายทั้งหมดของความสามารถในเชิงพาณิชย์หรือความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความทนทาน ชื่อเรื่อง และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ accessoi.com กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้ฝึกงาน ซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการ และผู้ออกใบอนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ การสูญหาย การเรียกร้อง หรือความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม การลงโทษ พิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียผลกำไร รายได้ การออม ข้อมูล ต้นทุนทดแทน หรือความเสียหายใดๆ ที่คล้ายกัน ไม่ว่าจะในสัญญา การละเมิด (แม้ในความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดอย่างเข้มงวด หรืออื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากคุณ การใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ จากบริการนี้ หรือการเรียกร้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใด ๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการใช้บริการหรือใดๆ เนื้อหา (หรือผลิตภัณฑ์) ที่โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้พร้อมใช้งานผ่านทางบริการ แม้ว่าคุณจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นก็ตาม เนื่องจากบางรัฐหรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่ตามมาหรือโดยบังเอิญ ความรับผิดของเราจะถูกจำกัดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

ข้อ 14 – การชดใช้ค่าเสียหาย คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และปกป้อง accessoi.com บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ พันธมิตร เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมา ผู้อนุญาต ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง ซัพพลายเออร์ ผู้ฝึกงานและพนักงาน การเรียกร้องหรือความต้องการใด ๆ รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผลซึ่งดำเนินการโดยบุคคลที่สามใด ๆ เนื่องจากหรือเกิดขึ้นจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้หรือเอกสารที่พวกเขารวมไว้โดยการอ้างอิง หรือการที่คุณละเมิดกฎหมายใด ๆ หรือสิทธิ์ของ บุคคลที่สาม.

ข้อ 15 – การแยก ส่วน ในกรณีที่ข้อกำหนดของเงื่อนไขการขายและการใช้งานทั่วไปเหล่านี้ถือว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ อย่างไรก็ตาม บทบัญญัตินี้อาจนำไปใช้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต และส่วนที่ไม่บังคับใช้ควรเป็น ถือว่าแยกออกจากเงื่อนไขทั่วไปของการขายและการใช้งานเหล่านี้ การแยกส่วนนี้ไม่ควรส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือทั้งหมด

ข้อ 16 – การยุติ ภาระผูกพันและความรับผิดชอบที่คู่สัญญาทำขึ้นก่อนวันที่ยุติจะยังคงมีผลบังคับใช้หลังจากการยุติข้อตกลงนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมด เงื่อนไขการขายและการใช้งานทั่วไปเหล่านี้มีผลบังคับใช้อย่างน้อยและจนกว่าเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกยกเลิกโดยคุณหรือไม่ก็ตาม คุณสามารถยุติเงื่อนไขการขายและการใช้งานทั่วไปเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการใช้บริการของเราอีกต่อไป หรือเมื่อคุณหยุดใช้ไซต์ของเรา หากเราตัดสินโดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าคุณล้มเหลว หรือหากเราสงสัยว่าคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของเงื่อนไขทั่วไปในการขายและการใช้งานเหล่านี้ เราอาจยุติข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ . ล่วงหน้า และคุณยังคงต้องรับผิดสำหรับจำนวนเงินทั้งหมดที่เป็นหนี้จนถึงและรวมถึงวันที่ยุติ และ/หรือ เราอาจปฏิเสธไม่ให้คุณเข้าถึงบริการของเรา (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ)

ข้อ 17 – ข้อตกลงทั้งหมด ความล้มเหลวในส่วนของเราในการใช้หรือใช้สิทธิ์ใด ๆ หรือข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขการขายและการใช้งานทั่วไปเหล่านี้ไม่ควรถือเป็นการสละสิทธิ์ในสิทธิ์นี้หรือข้อกำหนดนี้ ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้หรือนโยบายหรือกฎการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เราโพสต์บนเว็บไซต์นี้หรือที่เกี่ยวข้องกับบริการถือเป็นความเข้าใจและข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเราและควบคุมการใช้บริการของคุณและแทนที่การสื่อสารข้อเสนอและข้อตกลงทั้งหมด ก่อนหน้าและพร้อมกัน ทั้งทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณกับเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเวอร์ชันก่อนหน้าของเงื่อนไขทั่วไปของการขายและการใช้งาน) ความคลุมเครือใด ๆ เกี่ยวกับการตีความเงื่อนไขทั่วไปของการขายและการใช้งานเหล่านี้ไม่ควรตีความให้เกิดความเสียหายต่อฝ่ายร่าง

ข้อ 18 – กฎหมายที่ใช้บังคับ เงื่อนไขทั่วไปของการขายและการใช้งานเหล่านี้ ตลอดจนข้อตกลงแยกต่างหากอื่นใดที่เราให้บริการแก่คุณ จะอยู่ภายใต้และตีความภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศฝรั่งเศส

ข้อ 19 – การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเงื่อนไขทั่วไปของการขายและการใช้ งาน คุณสามารถอ่านเงื่อนไขทั่วไปของการขายและการใช้งานฉบับล่าสุดได้ทุกเมื่อในหน้านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายและการใช้งานเหล่านี้โดยการโพสต์การปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา เป็นความรับผิดชอบของคุณในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเป็นประจำเพื่อตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นหรือไม่ การใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราต่อไปหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการขายและการใช้งานเหล่านี้ถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ข้อ 20 – รายละเอียดการติดต่อ คำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขทั่วไปของการขายและการใช้งานควรส่งถึงเราที่ www.accessoi.com